Moslim-straatoverlastplegers deporteren door internationaal verdrag te laten ontbinden?

30-07-2020

              Betrokkenen               beantwoorden deze vraag

De islamitische mannen op deze foto hebben niets met het artikel te maken. 

Bewoners in de buurten van Nederland zijn getraumatiseerd of kunnen getraumatiseerd raken door het systematische straatterrorisme van islamitische jongeren. Minister van Justitie en de Nederlandse regering: Kunt u met de internationale gemeenschap praten en vragen of het verdrag ontbonden kan worden dat zegt dat Nederlandse personen nooit het Nederlands staatsburgerschap kunnen verliezen? Als dat verdrag ontbonden is, zoudt u dan het Nederlands paspoort willen afnemen van deze jongeren die herhaaldelijk straatterrorisme plegen? Zoudt u de internationale gemeenschap willen zeggen dat toen dit verdrag werd ondertekend, Nederland nog niet dit afschuwelijke probleem met deze jongeren had? 


Deze petitie https://www.change.org/p/dutch-minister-of-justice-ferdinand-grapperhaus-deport-street-terrorizing-islamic-youngsters-in-holland-by-dissolving-international-treaty?recruiter=938465939&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&recruited_by_id=86893510-3832-11e9-9e2e-398980cab991 staat op Amerikaanse petitie-website Change.org, waar ook Nederlanders verzoeken kunnen plaatsen. Het werpt de gevolgtrekking op of zoiets daadwerkelijk mogelijk zou zijn. MAG vroeg het aan betrokkenen in de kwestie 'straatoverlast door jongeren met een islamitische grondslag'.

Het verzoek was aan het Ministerie van Justitie gericht. Andere vragen die opkomen, zijn: Zou het Ministerie over zoiets kunnen gaan praten, (het wellicht bewerkstelligen), met de 'internationale gemeenschap', andere landen? Zou dit wellicht weerklank bij de 'internationale gemeenschap', andere landen kunnen vinden? (Als in: Zij begrijpen de 'uitdaging' van Nederland. Immers: Zij hebben hetzelfde 'probleem' met mensen met een islamitische grondslag in hun landen.) Verder: Toen Nederland deze verdragsregel ondertekende, speelde de immense problematiek met deze jongeren en de schade die dit op vele niveaus brengt, nog niet, dus dat dat maakt dat andere landen toegankelijk zouden zijn voor dit verzoek.

Zou het praten met de internationale gemeenschap haalbaar zijn voor de regering en het Ministerie?

Zou het Ministerie van Justitie en de regering zoiets (gaan praten met andere landen) willen gaan doen?

De moslimstraatoverlast speelt al 24 jaar. Voor de politie is het bestrijden ervan wellicht 'water naar zee dragen'. De politie is volgens veel mensen in het land tevens bang voor mensen die moslim zijn. Dus ook deze lieden. Zou de intrekking van deze verdragsregel dan misschien ook voor de politie een uitkomst zijn?

MAG besloot ze allemaal te stellen aan het departement. Charlotte Hees, woordvoerster van staatsecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol: 'Het kabinetsstandpunt op intrekking Nederlanderschap wordt op dit moment niet herzien of uitgebreid naar ook intrekking vanwege straatoverlast.' Waarom wordt zo'n eventuele 'uitbreiding' niet bekeken? 'Omdat de Rijksoverheid geen onderscheid maakt tussen straatoverlastveroorzakers op basis van religie en is het dit in de toekomst ook niet van plan.'          


Suggestieve vragen

De petitie-vraag wordt de landelijke politie voorgelegd. Die vond, bij monde van woordvoerster Suzanne Rijnaars - van de Graaf, dat hierop geen antwoord op kon worden gegeven. Ook niet op vragen als: Veel mensen in het land zeggen dat de politie bang is voor mensen die moslim zijn. Dus ook deze lieden. Zou de ontbinding van deze verdragsregel dan niet een uitkomst voor de politie kunnen zijn?, Is de bestrijding van moslim-straatoverlast niet eigenlijk 'water naar zee dragen' en Zoudt u (de politie) misschien gaan 'lobbyen' bij de regering voor het intrekken van deze verdragsregel? Bij doorvragen bleek men de vragen 'nogal suggestief van aard' te vinden. Daarbij: 'Gaan ze over zaken waar de politie niets mee te maken heeft, zoals het afnemen van paspoorten en internationale verdragen al dan niet ontbinden.'


Bilal al-Bakouri heeft gereageerd op een oproepje naar de zoektocht naar moslim-straatoverlastveroorzakers. De 'Nederlander met een Marokkaans paspoort', zoals hij zelf zegt, vraagt meteen aan het begin van het interview waarom MAG niet op zoek is gegaan naar christelijke en joodse jongeren. Hij zegt niet hoe oud hij is of waar hij woont, maar meldt wel: 'Ik ben geen straatjongetje. Ik ben een moslim die ontzettend hard voor zijn geld werkt.' Ook op de vraag wat hij van de petitie-vraag vindt, en of hij met het plegen van straatoverlast zou stoppen als deze maatregel werd ingezet, komt geen antwoord. Al-Bakouri is kwaad. 'Die andere geloofsgroepen plegen ook straatoverlast, niet alleen de moslims', fulmineert hij. Hij gebiedt het tijdschrift om nooit meer zulke oproepjes te verspreiden.        


Definitieve oplossing voor moslim-straatoverlast

De Haagse politie was aanvankelijk bereid aan het interview mee te werken, maar deelde wel direct mee dat 'er niet op achtergrond werd geregistreerd'. Toen MAG echter dan vroeg wat in de meeste gevallen de afkomst van de verdachte, dader is, als deze lokale politie op een melding afgaat, wilde Senior Communicatie-adviseuse Henriëtte de Wilde niets zeggen. Daarop kan toch dan wel antwoord gegeven worden? Dat is de praktijk, dat gaat niet over 'registratie'. Er kwam daar geen antwoord op. Later werd afgezien van het interview bij de volgende vragen:

Moslim-straatoverlast speelt nu al 24 jaar. Ziet de politie de bestrijding hiervan niet misschien als het: 'water naar zee dragen'?

Heeft de politie een definitieve oplossing voor de moslim-straatoverlast?

Denkt de politie na over een definitief middel wat kan helpen tegen moslim-straatoverlast?

Vindt u voldoening in uw werk wat dit betreft?

Veel mensen in het land zeggen dat de politie bang is voor mensen die moslim zijn. Dus ook deze lieden. Zou de ontbinding van deze verdragsregel dan niet een uitkomst voor de politie kunnen zijn?

De Wilde: 'Wij gaan niet op deze vragen reageren. Wij registreren niet op de achtergrond van betrokkenen.' Politie Den Haag bleef dus bij haar eerdere antwoord, wat apart is, want de vragen kunnen beantwoord worden zonder dat het over 'registratie van een bepaalde achtergrond' gaat. Op alle vragen kwam dus eigenlijk een zelfde antwoord, wat robotisch, automatisch aandeed en er werden 'antwoorden' gegeven op vragen die helemaal niet gesteld waren.

Persvoorlichtster van de burgemeester van Utrecht, Marieke Ruijgrok, wilde vragen beantwoorden. MAG ontving geen response op vragen: 

Wat vindt u van de stelling: De internationale verdragsregel die zegt dat Nederlandse personen nooit het Nederlands staatsburgerschap kunnen verliezen, moet ontbonden worden, zodat bij moslim-straatoverlastveroorzakers bij herhaaldelijk 'straatterrorisme' hun paspoort afgenomen kan worden, zij gedeporteerd kunnen worden?

Wat vindt u van de moslimstraatoverlast in Utrecht?

Wat vindt u van hoe Utrecht (o.m. politie) ermee omgaat?

Moslimstraatoverlast speelt al 24 jaar. Denkt de gemeente over een 'definitieve oplossing' nu?

Mensen in het land zeggen dat de politie bang is voor mensen die moslim zijn (dus ook deze lieden). Zou intrekking van deze verdragsregel een uitkomst voor de (Utrechtse) politie wellicht kunnen zijn?

Bij navraag zei Ruijgrok de gestelde vragen niet te begrijpen. Toen MAG vroeg wat dan precies niet begrepen werd, antwoordde de woordvoering daar niet op en zei toch dan met de beantwoording bezig te zijn. Er werd ook gevraagd wanneer de deadline-datum was. Maar hoewel die dus bekend bij de persvoorlichting was, heeft het tijdschrift niets meer mogen vernemen.

Jantien Kalma - Van Bueren uit Amsterdam-Geuzenveld zegt geen hinder te ondervinden van moslim-straatoverlastveroorzakers. De 32-jarige woont acht jaar in de wijk die in het westen van de hoofdstad ligt. 'Ik heb geen last van ze. Het is jammer eigenlijk dat alle moslims een slechte reputatie hebben.' Wat vindt ze van de petitie-vraag? Zijn mensen die willen dat zulke jongeren die zich herhaaldelijk misdragen, gedeporteerd worden, aan het overdrijven? Ze lacht. 'Of ik het een soort van 'ultrahardliners' vind? Nee.' Als u geen last van ze heeft, waarom onderschrijft u dan toch de stelling? 'Het is wel zo dat gevangenisstraf bij deze personen niet helpt. Dat vinden ze alleen maar stoer.' Ze overpeinst: 'Dat zou misschien wel juist een echte straf voor ze zijn. Een afschrikmiddel. Verbannen naar Marokko of Turkije. Ze vinden het namelijk wel leuk om er naar op vakantie te gaan, maar niet om er te wonen, hè?' Als u alleenheerseres van Nederland zou zijn, zoudt u dan wat aan deze kwestie doen? Zo nee; Hoezo niet? Zo ja; Hoezo? Kalma - Van Bueren denkt weer na. 'Absoluut. Ik mag dan geen last van ze hebben, maar veel landgenoten wel. Ik wil daar loyaal aan zijn. Het is een probleem eigenlijk van zeer grote omvang.'