en-'Trump is een mens die fouten maakt, zoals iedereen'

05/04/2020

De één verbaast het niets dat hij bijkans een buitenlandse oorlog heeft veroorzaakt. De ander vindt dat hij een goede start had gemaakt. De leider van de Verenigde Staten, Donald Trump, is bijna aan het eind van zijn termijn en drie Amerikanen, woonachtig in Nederland, spraken met MAG over hoe het voor hen was, toen de staatsman aan de macht kwam.

Paul Raleigh* (50) verliet Amerika toen Donald Trump aan de macht kwam. De muziekdocent woont nu in Amsterdam. Raleigh zegt dat om de leider van de Verenigde Staten te hebben gedaan. 'Onnodig te zeggen dat ik niet op hem heb gestemd.' De reden dat de Amerikaan dat heeft gedaan is, 'omdat hij niet gekwalificeerd is om het hoogste ambt in het land uit te oefenen.' Hij vervolgt: 'Het zou hetzelfde zijn als iemand die nog nooit naar een soldatentrainingskamp is geweest, de leiding te geven over de meest krachtige militaire systemen.' Hij herinnert zich de avond van de verkiezingen nog levendig. 'Mijn vriendin en ik gingen slapen in de rotsvaste overtuiging dat Hillary Clinton de volgende dag de nieuwe presidente zou zijn. Ik baalde al omdat het verschil tussen de twee kandidaten zo nipt was. Ik bedoel: Hoe kan het dat zelfs maar 10 % van mijn buren deze schreeuwerige reality-tv ster zou verkiezen?' Toen hij vernam dat Trump had gewonnen, geloofde hij het aanvankelijk niet. Dat kwam pas nadat hij twee verschillende digitale kranten en twee nieuwsprogramma's had gecontroleerd. 'Ik was er uitermate door beledigd. Amerika had een racist en een seksist als leider van de vrije wereld gekozen.' Raleigh zegt dat hij anders naar zijn landgenoten begon te kijken. 'Ik kon gewoonweg mijn buren niet meer vertrouwen. Ze hadden gestemd tegen mijn waarden, mijn geloofsovertuigingen. Amerika was dat geweldige land dat Barack Obama had gekozen. En dan nu ineens dit? Ik begon personen te veroordelen en verlaagde in het openbaar mijn discussies. Vrienden die ik al jaren kende, verloren mijn respect omdat ze op hun sociale netwerkenpagina's uitkwamen voor Trump te zijn. Het waren weliswaar geen personen met wie ik een stevige band had, maar toch. Ik startte de omgeving waarin ik zat, te haten.' De situatie werd onhoudbaar voor Raleigh. Hij nam een drastisch besluit. 'Binnen enkele dagen vatte ik het plan op om Amerika te verlaten. Ik zegde mijn baan op, verkocht mijn huis en auto en haalde mijn bankrekeningen leeg.' Zijn vriendin besloot met hem mee te gaan. 'In Nederland vond ik een baan.' Hij zegt dat het een geweldige overgang voor hem is geweest.

Wat zijn verwachtingen waren voor de vier presidentsjaren die zouden komen? 'Ik achtte waarschijnlijk dat de president wordt afgezet of zelf opstapt. Ik denk dat toen hij pas regeerde, 30 % van het volk nog achter de man stond. Wat ik ook voor mogelijk achtte, was dat de Verenigde Staten het equivalent van de mislukte coupe in Turkije van 2016 zou meemaken.' Overzees de ontwikkelingen in Amerika volgende, antwoordt hij desgevraagd: 'Het verbaasde me tegelijkertijd niets als Trump nog een termijn als president ingaat.' Raleigh voorzag dan een burgeroorlog. 'Het is verschrikkelijk om te zeggen, maar misschien zijn binnenstrijden ook wel nodig om het land weer op de rit te krijgen.' Raleigh dacht evenwel dat Amerikanen ook misschien helemaal niet protesteren. 'Omdat ze toch een behaaglijk leven leiden.'

Hoewel hij het leven in Nederland aangenaam vindt, is hij van mening dat Europa flauw gereageerd heeft op de verkiezing van een 'gevaarlijk man'. 'Desalniettemin ben ik dankbaar hier te zijn. In Nederland is de obsessie voor hem tenminste niet zo groot.'


'Doe je veiligheidsriem om voor deze wilde rit. De Democraten worden gek'. Dat is wat Renee Nielsen (49), voorzitster van Republicans Abroad Netherlands dacht toen Trump als president was verkozen. 'Beide voorspellingen zijn uitgekomen.' Ze heeft op Trump gestemd, en 'daar had ik geen spijt van gehad'. Over het eerste jaar van zijn presidentschap had ze weinig te klagen. 'Hij deed het zelfs beter dan ik had verwacht. Aanvankelijk was ik een halve supporter, maar toen had hij mijn volledige steun. Ik was aangenaam verrast door zijn regeren. Hij regeerde behoudender dan als de populist zoals hij werd beschreven tijdens de campagne. Ik ben blij dat hij maatregelen die Barack Obama had ingevoerd en die economische groei in de weg stonden, had teruggedraaid, de ondernemersbelastingtarieven had verlaagd en de Amerikaanse economie succesvol had gepromoot in het buitenland.' Een minpunt vond ze dat de belastingkortingen niet werden uitgebreid naar individuele personen om ze zo permanent te maken. 'Hij had de Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten 'pushen' daarmee. Verder maakte ik me toch zorgen over zijn toenmalige beleidspositie op het gebied van immigratie, maar ik wilde eerst zien wat de Senaat en het Huis van Afgevaardigden als wet gingen uitgeven en hoe Trump daar dan weer op zou reageren, hetzij met een veto of een aanvaarding, alvorens ik daar een oordeel over zou gaan vellen.' Nielsen had drie jaar geleden op Trump gestemd, omdat ze vond dat de beleidsvoorstellen van de Republikeinen dichter bij haar standpunten lagen dan die van de tegenpartij. Ze was zich ervan bewust dat ze hiermee de toorn van veel mensen op haar hals heeft gehaald. 'De president doet zulke verschrikkelijke dingen en komt maar met alles weg. Waarom wordt hij niet afgezet?', benoemt ze het sentiment dat er toentertijd leek te heersen. 'Tegen die mensen wilde ik zeggen: Leer over het Amerikaanse staatsbestel van destijds. In artikel 2, lid 4 van de Grondwet staat dat de president alleen heengezonden kan worden, voor of veroordeelding voor verraad, omkoping, wangedrag en zware misdaden.' Ze zegt dat die rechtsgeldigheid ook op ging voor het bannen van inwoners uit zeven islamitische landen. 'De president mag volgens lid 1182 (f) uit de 'Vreemdelingen en nationaliteit'-afdeling van de Code of Laws of the United States vreemdelingen weren als hij denkt dat ze schadelijk zijn voor de Amerikaanse belangen. Daarom had de Amerikaanse Hoge Raad (Supreme Court) de rechterlijke uitspraak van de door Obama aangewezen bondsrechters omvergeworpen.' Ze hekelde de reacties van de Democraten. 'Ik dacht: 'Je kunt niet zomaar een president wegsturen alleen maar omdat je hem niet leuk vindt, maar die wél democratisch gekozen is. Trump is een mens, die fouten maakt zoals ieder ander. Hij heeft een enorme taak te vervullen, maar ik vond dat hij op de goede weg was. Aangaande de immigratie is de werkloosheid onder Latinos en donkere Amerikanen duizelingwekkend toen gedaald, misschien was dat cijfer zelfs wel het laagste ooit. En op zakelijk gebied hadden concerns als Apple banen terug van het buitenland naar Amerika gebracht en was het vertrouwen van de consument hoog.'

Democraten zijn tegen de Amerikaanse president. Iets wat ook lijkt op te gaan voor Europeanen. 'Dat had ik destijds ook meegekregen.' En het verbaasde haar toentertijd niet. 'Wanneer heeft Europa een Republikeinse president nu goed bevonden?, dacht ik. Dat was nog nooit voorgekomen. Reagan was een cowboy die een derde wereldoorlog wilde starten en George W. Bush ging van een sufferd naar een duivelse man. Republikeinen zijn nu eenmaal slecht en Democraten goed.' Nielsen zegt dat Oost-Europa wel de beweegredenen van de president aanvankelijk leek te begrijpen. 'Misschien omdat het lang onder het juk van het communisme had geleefd.' Ze had geen flauw idee hoeveel procent van de Amerikanen een jaar na zijn inauguratie zich achter de president schaarde. 'Peilingen vond ik onbetrouwbaar. Clinton zou astronomisch winnen, weet u nog?' Evengoed wist ze niet echt wat de komende drie jaren onder Trump zouden kunnen brengen. 'Ik vond dat hij zijn eerste verkiezingsbelofte zou moeten inlossen: Het werken aan de uitdaging van de immigratie.' Wél dacht ze dat Trump herkozen zal worden. 'Waarom? Omdat de tegenstanders geen andere beleidsplannen hadden die ze konden 'verkopen' aan de bevolking, behalve: je te verzetten. Onderwijl schreeuwend en getooid met roze hoedjes van vrouwelijke intieme delen.'Hij is oprichter van de maandelijkse conferentie over digital currencies van BitcoinWednesday.com. Richard Kohl vond de president, 'die volgens vele peilingen het laagste waarderingscijfer ooit van alle presidenten in hun eerste regeringsjaar heeft gehad sinds het zo'n zestig jaar wordt bemeten', nog erger dan hij had gedacht. 'Ik vond Donald Trump de beste reclame voor totalitaire regimes om te kunnen zeggen: 'Zie je, de Amerikaanse democratie werkt niet. Die van ons wel'. Jammer vond ik echter dat sommige Europese politici hem nadeden of, in ieder geval zijn beleidsplannen kopieerden.' 'Ontelbare' redenen had Kohl waarom hij niet op de destijds-kandidaat heeft gestemd. 'Hij had geen idee van het belang van duurzaamheid, hij vertegenwoordigde een egoïstische groep rijken die geen invoeling heeft voor de wereld waarin ze leefden.' Goede dingen die de president zou hebben gedaan in zijn eerste jaar, kon hij niet opnoemen. 'Misschien dat de protestbeweging er was gekomen.' Wat zegt hij op de stelling: De president leek heel lang met zaken weg te komen? 'Dat is helemaal niet het geval. Dan ben je niet goed geïnformeerd. De afzetting van hem was in gang gezet door voormalig FBI-baas Robert Mueller. Onderzocht werd of Rusland betrokken was geweest bij de Amerikaanse verkiezingen. Maar daar ging nu eenmaal een lange tijd overheen. Veel van de personen in zijn kliek, zoals Michael Flynn en Paul Manafort hadden ze echter al gepakt.' Kohl geloofde destijds dat er geen andere termijn voor Trump komt. 'Het kon ook nog zijn dat hij zelf opstapte. Evengoed, wist ik, zou ik verrast zijn als hij het einde van zijn regeren haalde, zonder één of andere vorm van ineenstorting ergens te hebben veroorzaakt.'

*De naam Paul Raleigh is gefingeerd.